Temera OÜ

Temera OÜ on veepumpade ja sulgarmatuuri hulgimüügiga tegelev ettevõte.

Tootevalikus on pumbad tarbeveele, külmale ja soojale veele, heitveele, keemiliselt agresiivsetele vedelikele, kütteainetele, viskoosetele vedelikele, tuletõrje-ja sprinklersüsteemidele.

Pumpade paigaldamiseks vajalikud elektritarvikud: rõhureleed, ujukid, andurid, sagedusmuundurid ja juhtkilbid.

Tootevalikus on kvaliteetsed kiilsiibrid, pöördklapid, ventiilid, rõhuregulaatorid ja siibrite juhtimiseks vajalikud automaatika komponendid.

Ettevõtte klientideks on veevarustuse (tarbevesi, tuletõrjevesi), kanalisatsiooni, kütte ja jahutuse süsteemide ehitajad, vee-ettevõtted ja tööstuskliendid.