Tootegrupid

sprinklerpumpla ja tuletõrjeveepumpla

Tarbevee- ja tuletõrjevee pumplad

Esindatavad kaubamärgid on:

EBARA Pumps (tarbeveepumbad, sprinklerpumplad, pumbad tööstusse)

Sta-Rite (Pentair)

Saci Pumps (tarbeveepumbad)

Kanalisatsioonipumbad ja – pumplad

Esindatavad kaubamärgid on:

Jund Pumpen (Pentair)

EBARA Pumps

kanalisatsioonipumpla, pumpla
pöördklapp, kummikiilsiiber, nugasiiber, kuulkraan, elektriajam

Sulgarmatuurid

Esindatavad kaubamärgid:

Brandoni (pöördklapid, siibrid)

Cla-Val (rõhualandusklapid)

CMO Valves (kilpsiibrid, nugasiibrid, pöördklapid)

Nibco (pöördklapid, siibrid)

VAG (pöördklapid, siibrid)